Sedan december förra året har det pågått ett landsomfattande utbrott av Salmonella Enteritidis, fagtyp 13a. Det är en relativt ovanlig typ där 3-5 fall rapporteras varje år. Hittills rör det sig om 140 fall som misstänks tillhöra utbrottet.

Folkhälsomyndigheten har kontinuerligt rapporterat antalet fall och tillsammans med Livsmedelsverket och landets smittskyddsenheter aktivt försökt finna orsaken till utbrottet. Men eftersom det rört sig om enstaka fall spridda över landet har det varit svårt att ringa in smittkällan. Eftersom utbrottet pågått länge och setts på många platser i landet har dock mycket pekat på att smittkällan är ett livsmedel med lång hållbarhet och relativt stor spridning.

I juni kom sedan ett genombrott i sökandet efter smittkällan, sedan ett stort antal personer insjuknat i salmonella efter ett krogbesök på Öland. Flera personer har varit allvarligt sjuka och inlagda på sjukhus. Sedan krogen stängdes har antalet nysmittade avstannat, även om det parallellt har tillkommit enstaka fall i det nationella utbrottet från andra håll i landet. Antalet smittade som kopplats just till krogen är nu uppe i 82, av alltså 140 totalt i landet.

Det är ovanligt att det alls går att hitta smittkällan vid ett salmonellautbrott, men efter utbrottet på Öland vidtog ett intensivt arbete med provtagning och typning i samarbete med smittskyddsenheten på landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun. Ett stort antal livsmedel från restaurangen provtogs för att hitta en gemensam nämnare.

Salmonella har nu bekräftats i kryddprover från restaurangen och isolaten jämförs nu på Folkhälsomyndigheten. Inom kort kommer besked om det rör sig om samma typ som i det nationella utbrottet, fagtyp 13a.

Positiva salmonellaprov, som däremot har bekräftats vara fagtyp 13a, har också tagits från två olika kryddburkar på andra platser i landet, hemma hos personer som insjuknat i det nationella utbrottet. Det rör sig i båda fallen om öppnade burkar, vilket gör att det inte går att utesluta att de kan ha kontaminerats med salmonella efter öppnandet.

En av burkarna kom från tillverkaren Sevan, som idag har beslutat att återkalla all sin allkrydda. Sevans produkter har alltså inte i nuläget kunnat kopplas till krogen på Öland.

Kategori: Nyhet