– Ökningen av gonorré, inte minst bland män som har sex med män, är oroväckande. Även om det delvis kan förklaras med ökad provtagning måste vi ha ögonen på detta. Samtidigt behöver de förebyggande åtgärderna även på STI-området i övrigt utvecklas ytterligare. En nyckelgrupp är unga män, som är underrepresenterade i provtagningen, inte minst för klamydia. Eftersom många av dem inte får några symtom är det extra viktigt, säger Inga Velicko, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Klamydia:
Under 2014 anmäldes 36 125 fall, vilket är i stort sett på samma nivå som 2013. Fallen är liksom tidigare framför allt koncentrerade till personer under 30 år. 57 procent av fallen var kvinnor, 43 procent män. Klamydia har ökat kraftigt sett över de 15 senaste åren och är landets i särklass vanligaste sexuellt överförbara infektion, men sedan 2009 kan man nu se en stabilisering.
Detaljerad statistik om klamydia hittar du här

Gonorré:
Under 2014 anmäldes 1 336 fall av gonorré, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med 2013. Provtagningen ökade samtidigt med 29 procent, vilket delvis kan förklara ökningen. Ökningen av rapporterade fall skedde framförallt bland män som har sex med män, som stod för 595 av fallen. Adekvat provtagning för gonorré är mycket viktig eftersom man kan vara smittad utan att ha symtom och infektionen kan finnas i såväl urinrör som svalg och ändtarm.
Detaljerad statistik om gonorré hittar du här

Syfilis:
Under 2014 rapporterades 244 fall, en minskning med 14 procent jämfört med 2013. Sjukdomen är fortsatt mycket vanligare bland män än bland kvinnor, framför allt eftersom infektionen är mer förekommande bland män som har sex med män jämfört med övriga befolkningen. Under de senaste tio åren ses stora variationer i antalet rapporterade fall per år, men trenden över tid har varit uppåtgående sedan år 2000.
Detaljerad statistik om syfilis hittar du här

Kategori: Nyhet