21 miljoner att söka för hiv- och STI-prevention

Publicerat

I måndags öppnade ansökningsperioden för riksorganisationer som vill söka verksamhets- och organisationsbidrag för hiv- och STI-prevention. 21 miljoner ska fördelas av Folkhälsomyndigheten för 2016.

Medlen är avsedda för ideella organisationer på riksnivå med syfte att komplettera statens, landstingens och kommunernas hiv- och STI-preventiva insatser samt förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Ansökan för organisations- och verksamhetsbidragen är öppen till den 10 september. Beslut tas i januari 2016.

Kategori: Nyhet

Kontakt

Malin Wallin
Tfn: 010-205 27 63

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan