Medlen är avsedda för ideella organisationer på riksnivå med syfte att komplettera statens, landstingens och kommunernas hiv- och STI-preventiva insatser samt förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Ansökan för organisations- och verksamhetsbidragen är öppen till den 10 september. Beslut tas i januari 2016.

Kategori: Nyhet