Beslag samt fallbeskrivningar inom sjukvården ligger till grund för framställan om reglering av substanserna. Information från expertnätverk och internet, där handeln i första hand bedrivs, visar att användning av ovannämnda substanser innebär hälsorisker.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • Acetylfentanyl, butyrfentanyl och ocfentanyl, som är syntetiska opioider.
  • 3-fluorofenmetrazin, som är en variant av fenmetrazin.
  • Isopropylfenidat och metylnaftidat (HDMP-28), som är relaterade till metylfenidat.
  • 25I-NBOH, som är relaterat till hallucinogener.
  • Klonazolam och deskloretizolam, som är bensodiazepiner.

Följande ämnen förslås klassificeras som hälsofarlig vara:

  • AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer (2F-AB-PINACA), APP-CHMINACA, 5C-AKB48, MDMB-FUBICA, MDMB-FUBINACA, SDB-005, 5F-ADB-PINACA som är syntetiska cannabinoider.
  • Brefedron (4-BMC), 4-CMC (klefedron), 3-CMC (klofedron) samt bk-2C-B som är syntetiska katinoner.
  • 4-fluoro-butyrfentanyl, som är en syntetisk opiod som inrapporterades till EMCDDA för första gången 2014.
  • Efenidin (NEDPA) och NPDPA som är relaterade till lefetamin.

Cannabinoiderna förekommer framför allt i olika så kallade rökmixar/spiceprodukter, ibland i blandningar med en redan reglerad substans.

Regeringen har samtidigt fattat beslut om att ytterligare 16 substanser klassas som narkotika och 12 klassas som hälsofarlig vara. Beslutet gäller från och med tisdag den 9 juni och omfattar de ämnen som Folkhälsomyndigheten föreslog för klassning i mars i år.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras. Sedan år 2014 har Folkhälsomyndigheten föreslagit 119 substanser för reglering.

Kategori: Nyhet