Arbetsplanen för 2015 inom EU:s hälsoprogram 2014–2020 är nu publicerad av EU-kommissionen.

Planen innehåller årets prioriteringar och kriterier för ansökan om medel för finansiering. Budgeten för arbetsplanen 2015 är drygt 55 miljoner euro fördelat på en rad finansieringsformer.

Den 23 juni, klockan 13–16, arrangeras en informationsträff (i Folkhälsomyndighetens lokaler på Nobels väg 18 i Solna) om utlysningen av medel för 2015.

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsform för åtgärder inom hälsa. Det nuvarande programmet började gälla år 2014 och sträcker sig fram till år 2020. Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt i Sverige för hälsoprogrammet.

Läs mer om EU:s hälsoprogram

Kategori: Nyhet