Föräldrar visar stort förtroende för sina tonåringar i alkoholfrågan. Det visar en riksomfattande undersökning som Folkhälsomyndigheten nyligen låtit genomföra bland ett representativt urval av föräldrar till barn födda 1999. Totalt uppger 78 procent av de tillfrågade föräldrarna att de alltid litar på sina tonåringar när de säger att de inte ska dricka på festen. Samma undersökning visar att tio procent av föräldrarna känner till att tonåringen har varit påverkad av alkohol någon gång.

Skolavslutningen är ett av de tillfällen då många minderåriga dricker. Baksidan av festandet är den ökade risken för problem kopplade till alkoholkonsumtion under just tonåren. Ungdomar är ofta mer spontana i sitt agerande än vuxna och mer benägna att ta risker, eftersom hjärnans förmåga till impulskontroll och konsekvenstänkande ofta inte är fullt utvecklad förrän i 25-årsåldern.

– Tonåringars naturliga impulsivitet och riskbenägenhet hjälper dem att utvecklas. Men i kombination med alkohol förstärks dessa beteenden och därför utsätter sig ungdomar oftare för risker. Föräldrar kan bidra till att minska riskerna genom att just visa förtroende för sin tonåring men samtidigt vara tydliga, konsekventa och restriktiva med alkohol, säger Anna Jansson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

Några av de vanligaste problemen som tonåringar upplever kopplade till alkohol är konflikter och förstörda eller borttappade ägodelar. Enligt CAN har också var fjärde 17-åring som druckit alkohol haft oskyddat sex. Motsvarande siffra bland 15-åringar är 14 procent.

Föräldratips inför skolavslutningen

  • Lyft frågan om alkohol före skolavslutningen. Prata om dina förväntningar men också vilka förväntningar som finns hos ditt barn och hens kompisar.
  • Vilka signaler förmedlar du som förälder? Även en liten flaska i ett band runt halsen vid studenten är en symbol som uppmuntrar till att fira med alkohol.
  • Enas om gemensamma regler tillsammans med andra föräldrar.
  • Ta reda på vilka regler skolan har satt upp kring avslutningsfirandet.

För mer information och pressbilder

Anna Jansson, enhetschef, Folkhälsomyndigheten
tel: 010-205 28 39

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen.

Om undersökningen

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har Norstat ställt följande frågor per telefon till 2 100 föräldrar med barn födda 1999:

Tabell 1: Litar du på din tonåring när hen säger att hen inte ska dricka på festen?
SvarAndel (%) i riket
Ja alltid 78 %
Ja för det mesta 16 %
Nej 6 %
Tabell 2: Har din tonåring varit påverkad av alkohol någon gång?
SvarAndel (%) i riket
Nej 72 %
Inte vad jag känner till 17 %
Ja, det har hänt 10 %
Osäker 1 %
Kategori: Pressmeddelande