Clostridioides difficile-fallen ner 12 procent sedan 2007

Publicerat

Antalet infektioner av tarmbakterien Clostridioides difficile minskade med 2,5 procent mellan 2013 och 2014, visar Folkhälsomyndighetens årsrapport. Sedan 2007 är nedgången totalt 12 procent. Samtidigt ökade provtagningen runt om i landet.

Bakterien Clostridioides difficile finns naturligt i tarmen hos 2–5 procent av den friska befolkningen. Hos framför allt äldre personer som behandlas med antibiotika kan den dock orsaka diarré (CDI) och livshotande pseudomembranös kolit eftersom behandlingen rubbar den normala balansen i tarmfloran.

Folkhälsomyndighetens årsrapport bygger på de 26 laboratoriernas frivilliga rapportering.

Antalet rapporterade fall uppgick 2014 till 7 691, en minskning med 2,5 procent från 7 814 fall 2013. Sedan 2007 är nedgången 12 procent och siffrorna har fortsatt att sjunka även i inledningen av 2015.

Samtidigt ökade antalet provtagningar för bakterien och detta indikerar ytterligare stärkt uppmärksamhet kring sjukdomen.

Resultaten belyser vikten av ett fortsatt aktivt arbete kring rationell antibiotikaförskrivning och förbättrad vårdhygien för att begränsa smittspridning när sådan förekommer.

Läs hela rapporten här

Sjukdomsinformation om Clostridioides difficile-infektion

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan