Resistenta bakterier fortsätter att vara ett ökande problem, visar Folkhälsomyndighetens rapport för 2014, Swedres. I fjol ökade MRSA och VRE mest jämfört med 2013: MRSA ökade med 19 procent till 2 921 fall, och VRE med 77 procent till 402 fall.

Särskilt oroande

Antalet fall med ESBL-bildande tarmbakterier ökade också, totalt med 9 procent, till 8 902 fall. Den särskilt oroande och elakartade varianten ESBLcarba ökade från 39 fall 2013 till 46 fall i fjol. Det är nödvändigt att förhindra spridning av dessa mycket resistenta bakterier.

– Vi ser nu att flera av de rapporterade fallen av denna aggressiva variant har smittats på okänt sätt inom landet. Det kan tolkas som att vi har en viss spridning i Sverige, säger Olov Aspevall, sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten.

Gott läge

Trots utvecklingen har Sverige ändå ett gott läge jämfört med de flesta andra länder i världen. Medvetna och tidiga åtgärder för att minska spridningen och uppkomst av resistenta bakterier inom vården har haft effekt.

Bättre följsamhet

En positiv nyhet i rapporten är att antibiotikaförsäljningen fortsatte nedåt, och minskade med 4 procent jämfört med 2013, från 343 till 328 recept per tusen invånare och år. Minskningen sågs i alla åldersgrupper. Mest minskade försäljningen av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, vilket tyder på att öppenvården har blivit allt bättre på att följa de behandlingsrekommendationer som finns.

Liten uppgång

Men mot slutet av 2014 och början av 2015 ses en uppgång i antibiotikaförsäljningen, flera månader i rad. Det kan bero på den ovanligt tuffa influensasäsongen, där följdsjukdomarna ibland kräver antibiotikabehandling, men kan också vara ett trendbrott.

– Vi kommer att följa utvecklingen och hoppas att den långsiktigt nedåtgående trenden inte är bruten. Arbetet mot en klokare antibiotikaanvändning kan inte avstanna. Antibiotika räddar liv – så länge som bakterierna inte är resistenta, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Om Swedres/Svarm

Rapporten Swedres–Svarm görs i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). För frågor som rör djur och antibiotikaresistens och antibiotikaförbrukning hos dem, kontakta SVA:s laboratorer Björn Bengtsson, tel. 018-67 4437, eller Christina Greko, tel. 018-67 4337.

Läs pressmeddelandet från SVA

Läs mer här:

Kategori: Pressmeddelande