När Folkhälsomyndigheten summerar vinterkräksjukan för säsongen 2014/2015 kan det konstateras att den i stor utsträckning liknat säsongen 2013/2014. Detta överensstämmer inte med det varannansäsongsmönster som brukar förekomma vid vinterkräksjuka. Anledningen till att denna säsong har varit mildare än väntat är oklar.

Säsongen som sträckte sig in i början av maj hade sin topp med flest rapporterade fall i vecka 8 (16-22 februari). Totalt rapporterades 4100 fall av norovirus och 325 fall av sapovirus (norovirus och sapovirus ingår i gruppen calicivirus).

Majoriteten av fallen utgjordes av patienter inom vården och endast en mindre andel utgjordes av samhällsrelaterade infektioner, till exempel inom skola och barnomsorg. Flest drabbade per 100 000 invånare rapporterades från Jönköpings län tätt följt av Västerbotten, Södermanland och Östergötland.

I de sex utbrott av norovirus som Folkhälsomyndigheten fick kännedom om under säsongen drabbades totalt drygt 800 personer. I samtliga fall var det kontaminerade livsmedel som misstänktes vara orsaken och vid två tillfällen kunde norovirus påvisas i frysta hallon. Utöver detta har ett flertal utbrott av misstänkt vinterkräksjuka rapporterats i media under säsongen.

Slutrapport – Calicivirussäsongen 2014/2015 (PDF-dokument, 454 kB)

Kategori: Nyhet