Difteri är en smittsam sjukdom som orsakas av en toxinproducerande bakterie. Sjukdomen börjar med halsinfektion och feber. Toxinet kan ge tjocka beläggningar i svalg och luftrör som kan göra det svårt att andas. Difteritoxin kan orsaka komplikationer i form av hjärtmuskelinflammation, nervförlamningar samt njurskador och detta även trots behandling. Dödligheten är 5–10 procent.

Difteri är tack vare en hög vaccinationstäckning mycket ovanligt i Europa. Dock avled nyligen ett 6-årigt barn i sjukdomen i Spanien – landets första inhemska fall sedan 1986. Barnets föräldrar hade valt att inte vaccinera sina barn.

Vid provtagning av närkontakter till det insjuknade barnet hittades toxinproducerande difteribakterie hos ytterligare åtta friska barn. Barnen fick antibiotikaprofylax och inget av dem insjuknade. Alla dessa barn var vaccinerade.

Risken för att personer som blir smittade utomlands kan sprida smittan vidare bland ovaccinerade finns dock även i Sverige. Därför är det viktigt att låta vaccinera sina barn och även se över sitt vaccinationsskydd inför resor. Difterivaccin används sedan 1940-talet och ger ett effektivt skydd mot sjukdomen (läs mer på länken nedan). För vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart tjugonde år.

Om barnvaccinationsprogrammet och vaccin mot difteri

Mer information om difteri hos WHO

Kategori: Nyhet