Lunginflammation är en vanlig orsak till sjukhusvård och behandling med antibiotika. Det finns nationella rekommendationer som säger att patienter med lindrig samhällsförvärvad lunginflammation bör behandlas med smala antibiotika, till exempel bensylpenicillin eller penicillin V, för att bromsa utvecklingen mot allt fler resistenta bakterier. I praktiken efterlevs rekommendationerna bara för färre än hälften (3050 procent) av patienterna med lindrig samhällsförvärvad lunginflammation som vårdas på sjukhus. Övriga får behandling med bredare antibiotika.

Smala antibiotika är riktade mot enstaka bakteriesorter medan breda antibiotika slår mot flera olika sorters bakterier. Det innebär att breda antibiotika kan driva på en snabbare resistensutveckling.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten uppdraget att ansvara för studier för att utvärdera användningen av befintliga antibiotika. Inom ramen för detta uppdrag har nu Folkhälsomyndigheten tillsammans med Karolinska Institutet analyserat nationella data från Infektionsläkarföreningens register. Resultaten visar att dödsfall efter 30 och 90 dagar inte var vanligare hos patienter som fått behandling enligt de nationella rekommendationerna än bland dem som fått bred behandling.

I studien tittade man även på vårdtidens längd och behov av intensivvård. Patienter med lindrig samhällsförvärvad lunginflammation som fick behandling med bensylpenicillin eller penicillin V hade inte längre vårdtid eller större behov av intensivvård jämfört med dem som fått bred behandling. Studien stödjer att behandling enligt de nationella rekommendationerna är effektivt och patientsäkert.

Infektionsläkarföreningens register innehåller cirka 15 000 vårdtillfällen med sjukhusvårdad lunginflammation mellan 2008 och 2011. Fler analyser återstår att göra innan resultaten publiceras i vetenskaplig tidskrift.

Kategori: Nyhet