Antalet personer som fått hivinfektion i Sverige minskade under 2014. Dessutom rapporterades betydligt färre fall av hivöverföring genom sex mellan män. Minskningen är troligen en effekt av att allt fler hivpatienter står på antiviral behandling. Effektiv medicinsk behandling av hiv medför att risken för smittöverföring vid anala och vaginala samlag minskar till minimal om kondom används och ingen misstanke finns om annan sexuellt överförbar infektion.

Att öka människors medvetenhet om sin hivstatus är en angelägen åtgärd för att nå de som bär på infektionen utan att känna till det. Därför är det fortsatt viktigt att det finns lättillgänglig hivtestning och rådgivning av hög kvalitet.

Se detaljerade siffror och diagram över hiv 2014 här

Kategori: Nyhet