Folkhälsomyndigheten utlyser medel för utvecklingsprojekt inom förebyggande arbete på områdena ANDT och spel om pengar med start 2016. Medlen kan sökas av idéburna organisationer, kommuner, länsstyrelser, universitet, högskolor, FoU-enheter, landsting och regioner.

Projekten ska ha en vetenskaplig förankring och utvärdering som bidrar till framtagande av tillämpbar och spridbar kunskap i det lokala och regionala förebyggande arbetet. Nytt för i år är bland annat att medel kan sökas för ettåriga förberedande projekt.

Kategori: Nyhet