Den 9 maj hade det gått 42 dagar sedan begravningen av den senast kända avlidna ebolapatienten i landet. 42 dagar motsvarar två inkubationstider (den tid som förflyter mellan att man smittas och att man utvecklar symtom) och är den tid som enligt WHO måste passera innan ett land kan förklaras fritt från ebola.

Sedan utbrottet av blödarfebern startade i Västafrika för mer än ett år sedan har runt 10 000 personer infekterats och fler än 4 500 avlidit i Liberia – och mångdubbelt fler har påverkats indirekt.

Fortsatt vaksamhet kommer dock att krävas eftersom de angränsande länderna Sierra Leone och Guinea fortfarande har pågående utbrott.

Källa: WHO

Kategori: Nyhet