Överflyttningen vid halvårsskiftet gällde följande uppgifter och ansvarsområden:

  • det nationella samordningsansvaret för smittskyddsfrågor
  • de nationella vaccinationsprogrammen
  • samordning av den nationella samverkan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner
  • skydd mot internationella hot mot människors hälsa (IHR)
  • att vara nationell kontaktpunkt gentemot EU och WHO med beredskap för hot mot människors hälsa samt samarbete kring smittsamma sjukdomar
  • att vara föreskrivande myndighet avseende författningar inom smittskyddsområdet

Dessutom överflyttades två regeringsuppdrag, rörande beredskapslager av smittskyddsläkemedel och pandemiberedskap inklusive upphandling av garantiavtal för pandemivaccin.

Socialstyrelsen behåller däremot ansvaret för en rad frågor utifrån perspektiven hälso- och sjukvård och patientsäkerhet – det rör sig bland annat om vårdrelaterade infektioner och vårdhygien, blodsäkerhet, medicinsk teknik, sprutbyten och antibiotikaresistens.

Regeringens promemoria om förändringen finns för nedladdning här: En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Kategori: Nyhet