Handtvätt skyddar inte bara mot Cryptosporidium utan även mot andra smittämnen, som kan överföras från djur och ge besvärliga infektioner, till exempel EHEC och Campylobacter. Särskilt viktigt är det att tvätta händerna och därefter torka av dem väl innan man äter, samt att hjälpa till att tvätta små barns händer ofta med tanke på att de kan stoppa fingrarna i munnen. Tänk även på att rengöra barnets napp om den fallit till marken.

Folkhälsomyndigheten vill även hänvisa till Jordbruksverkets föreskrifter och råd (SJVFS 2013:14) angående skarpare hygienkrav som ska ge minskad smittspridning i svensk djurhållning. Det finns sedan den 1 december 2013 krav på att det ska finnas möjlighet för besökare att tvätta händerna då de besöker till exempel lantbruk som tar emot besöksgrupper, ridskolor, 4H-gårdar och andra verksamheter som erbjuder direkt kontakt med djur.

Relaterad läsning

Jordbruksverket: Hygienregler för alla djurhållare [Länk borttagen]

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen [Länk borttagen]

Sjukdomsinformation om cryptosporidium

Sjukdomsinformation om enterohemorragisk E. coli-infektion (EHEC)

Sjukdomsinformation om campylobacter

Kategori: Nyhet