Trots att vaccinationstäckningen är hög cirkulerar kikhosta fortfarande i befolkningen och i Sverige förekommer utbrott med jämna mellanrum. De yngsta spädbarnen som inte har hunnit få sin första dos av vaccinet är hårdast drabbade av sjukdomen. I fjol rapporterades fler fall än vanligt. Både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen uppmanade vården till vaksamhet, och till provtagning på personer som har långdragen hosta och vistas nära spädbarn.

De vacciner som finns i dag ger ett bra skydd mot kikhosta, men skyddet är inte fullständigt och det avtar efter några år. Det är angeläget att få fram ett mer effektivt vaccin än dagens för att kunna ge ett bättre skydd åt framför allt spädbarnen. Ett sådant har utvecklats av en fransk forskargrupp och testats på människa i en studie som genomfördes på Folkhälsomyndigheten, dåvarande Smittskyddsinstitutet. Resultaten från studien var mycket lovande och därför kommer vi nu att delta även i nästa steg mot att vidareutveckla det nya vaccinet. Forskningsarbetet sker i samverkan med den franska myndigheten för forskning kring folkhälsa och biomedicin, Inserm, och med den kliniska prövningsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet finansieras av det amerikanska bioteknikföretaget ILiAD.

Efter godkännande från Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden kommer friska personer mellan 18 och 32 år att rekryteras till studien efter sommaren. Av dessa kommer 42 personer att få vaccin i tre olika doser och 12 personer kommer att få placebo. Varje person kommer att följas under ett halvår med provtagning och rapportering om eventuella biverkningar.

Läs mer

Kraftig ökning av antalet rapporterade fall av kikhosta 2014

Kikhosta, en risk för spädbarn (Läkartidningen)

Lovande resultat för nytt kikhostevaccin

Vetenskapliga artikel i PLOS ONE: A Phase I Clinical Study of a Live Attenuated Bordetella pertussis Vaccine - BPZE1; A Single Centre, Double-Blind, Placebo-Controlled, Dose-Escalating Study of BPZE1 Given Intranasally to Healthy Adult Male Volunteers

Vetenskaplig artikel i PLOS Pathogens: Live Attenuated B. pertussis as a Single-Dose Nasal Vaccine against Whooping Cough

Kategori: Nyhet