Föreskrifterna innehåller bestämmelser som förtydligar skyldigheten att lämna in lagerdeklarationer om vin och druvmust enligt kommissionens förordning (EG) nr 436/2009. Dessa föreskrifter ersätter de numera upphävda föreskrifterna på området från Statens folkhälsoinstitut (Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:3) om deklaration av vin- och druvmustlager).

Läs mer om de nya föreskrifterna FoHMFS 2015:2 Föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust

Kategori: Nyhet