Det har saknats en samlad bank med praktiska råd och erfarenheter från olika länder om hur man kan arbeta mot antibiotikaresistens. Därför har det svenskbaserade internationella nätverket ReAct Europe tagit fram ett webbaserat verktyg, en så kallad verktygslåda. Avsikten är att ge vägledning och underlätta insatser mot antibiotikaresistens.

ReAct:s verktygslåda riktar sig till alla som är intresserade av att vidta åtgärder mot antibiotikaresistens som exempelvis vårdpersonal, det civila samhällets organisationer, lärare och beslutsfattare. Innehållet i verktygslådan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Redan nu går att ta del av insatser som genomförts i olika länder inom centrala områden som exempelvis rationell användning av antibiotika, övervakning av resistens, antibiotikaförbrukning och vårdrelaterade infektioner samt vårdhygien.

Illustrativa exempel inkluderar:

  • Thailands kampanj "Antibiotics Smart Use"
  • Implementeringen av ett övervakningsprogram i Australien
  • Nederländernas insatser för förbättrad hygien och minskad antibiotikaanvändning inom djurhållningen

Även svenskt arbete mot antibiotikaresistens finns beskrivet där bildandet av Strama i mitten av 1990-talet har spelat en central roll. Exemplen från Sverige är bland annat baserade på Folkhälsomyndighetens tidigare publicerade rapport om svenskt arbete mot antibiotikaresistens.

Läs mer:

Mer information om ReAct och om ReAct:s Toolbox

Folkhälsomyndighetens rapport om det svenska arbetet

Kategori: Nyhet