Zikaviruset isolerades första gången 1947 från en rhesusapa i Uganda och mindre utbrott har förekommit i Afrika, i Sydostasien och i Oceanien. Zika är ett flavivirus – besläktat med dengue, west nile-feber och japansk encefalit. Viruset sprids av myggor. Apor tros vara reservoaren, det vill säga värden för viruset i naturen.

Sjukdomssymptomen liknar de för dengue - feber och hudutslag. Dock är sjukdomen mild och några allvarliga komplikationer är inte kända.

Det finns inget förebyggande vaccin eller specifik behandling mot sjukdomen, men genom att skydda sig från myggbett genom att använda myggmedel på bar hud och täckande klädsel kan man minska risken att sjukdomen överförs.

Folkhälsomyndigheten har diagnostik etablerad för påvisande av zikavirus i blod.

Kategori: Nyhet