Den 24 mars är Världstuberkulosdagen och WHO har satt som mål att antalet tuberkulosfall ska minska med 90 procent till 2035. För att nå dit har världshälsoorganisationen tagit fram en plan för att eliminera sjukdomen utifrån varje lands förutsättningar och epidemiologi.

WHO vill att Sverige tar fram tbc-plan

Lågincidensländer, dit Sverige räknas, bör enligt WHO utarbeta en plan för att försäkra sig om att tillgång till adekvat vård och handläggning av tuberkulos finns i hela landet. Risken finns att kunskap om tuberkulosbehandling minskar då det numera är en ovanlig sjukdom här, trots ökningen vi ser. Enligt WHO bör också den epidemiologiska övervakningen skärpas så att länderna vet att de har kontroll på eventuell inhemsk smittspridning och att påbörjad behandling fullföljs.

Folkhälsomyndigheten ska ta fram ett förslag till en nationell tuberkulosplan. En sådan plan skulle exempelvis identifiera riskgrupper för tuberkulos och ta fram strategier för att nå dessa. Vidare bör planen även kunna upplysa om vart man kan vända sig för att få stöd vid handläggning av tuberkulosfall, dels för beslut om typ av behandling, dels för snabb tillgång till andrahandsläkemedel samt råd vid smittspårning.

Konferens om sjukdomen arrangeras i höst

Den 1 september 2015 kommer Folkhälsomyndigheten att arrangera en dag om tuberkulos som riktar sig till de som arbetar med sjukdomen i Sverige; på laboratorier, smittskyddsenheter och kliniskt med patienter. Vi kommer bland annat att prata om framtagandet av en nationell plan, aktuell epidemiologi och övervakning i Sverige. Frågan om övervakning inkluderar även tolkning av typningsresultat. Kliniska frågeställningar så som till exempel tolkning av IGRA-resultat och nya behandlingsalternativ för latent tuberkulos kommer också att tas upp.

Program och anmälan kommer att publiceras på hemsidan vid ett senare tillfälle.

Relaterad läsning

Sjukdomsstatistik Tuberkulos: Epidemiologisk årsrapport för 2014

Sjukdomsinformation om tuberkulos (TBC)

Mer om världstuberkulosdagen på Stop TB Partnership

Kategori: Nyhet