Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), som rutinmässigt genomför undersökningar av döda fåglar, har hittat den för fjäderfä högpatogena influensatypen H5N8 hos två knölsvanar i Stockholm. Det är samma virustyp som har cirkulerat i Europa sedan i höstas. Större utbrott har också konstaterats i Asien.

Den här typen av influensavirus har aldrig påvisats hos människa utan är en fjäderfäsjukdom. Viruset är dock mycket smittsamt mellan just fåglar. Mildare varianter finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

I samband med att H5N8 konstaterades i Tyskland gjorde European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) följande bedömning, där man bland annat konstaterar att folkhälsoriskerna förknippat med H5N8 är mycket låga:

Outbreaks of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) in Europe (20 November 2014)

Kategori: Nyhet