Ett ökat antal beslag och fallbeskrivningar inom sjukvården ligger till grund för Folkhälsomyndighetens framställan till regeringen om reglering av substanserna. Information från expertnätverk och internet, där handeln i första hand bedrivs, visar att användning av ovan nämnda substanser innebär hälsorisker.

Följande ämnen förslås klassificeras som hälsofarlig vara

 • APP-FUBINACA
 • EG-018
 • A-834735
 • 5F-MDMB-PINACA
 • FUB-144
 • Adamantyl-THPINACA
 • PB-22 indazol
 • ADB-CHMICA
 • 5-APDB
 • 6-APDB
 • 6-MAPB
 • N-etyl-4´-metylnorpentedron

De första åtta cannabinoiderna förekommer framför allt i olika så kallade rökmixar/spiceprodukter ibland i blandningar med en redan reglerad substans.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika

 • Etylon
 • N-etylbufedron
 • 3-metoximetkatinon
 • 2-MMC
 • dibutylon
 • 3-MEC
 • MDPHP
 • MDPPP
 • 25I-NB34MD
 • C30-NBOMe
 • 5-MeO-MIPT
 • N-etylnorketamin
 • difenidin
 • 2-MeO-difenidin
 • flubromazolam
 • meklonazepam

De åtta första katinonerna marknadsförs som substitut till ämnen som sedan tidigare är reglerade.

Flertalet av substanserna som föreslås bli reglerade som narkotika eller hälsofarlig vara tillhör syntetiska cannabinoider eller syntetiska katinoner som är de två största grupperna av substanser som rapporterats inom EU till European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

Läs om den senaste rapporten från EMCDDA här

Folkhälsomyndigheten utreder nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Kategori: Nyhet