Sedan WHO i maj 2014 i enlighet med internationella hälsoreglementet (IHR) deklarerade att poliosituationen utgör ett internationellt hot mot människors hälsa så har organisationen bland annat utfärdat temporära rekommendationer om vaccination riktade till drabbade länder. Rekommendationerna har setts över av WHO:s expertkommitté var tredje månad och förlängdes vid det senaste mötet den 17 februari.

Det är tio länder som för närvarande är drabbade av polio; Afghanistan, Irak, Kamerun, Ekvatorialguinea, Etiopien, Israel, Nigeria, Pakistan, Somalia och Syrien. WHO bedömer att de tillfälliga vaccinationsrekommendationerna snart kan upphöra för Etiopien, Syrien, Israel och Irak eftersom de länderna inom kort har passerat ettårsgränsen sedan det senaste poliofallet upptäcktes.

Samtidigt fortsätter spridningen av polio i Pakistan och väpnande konflikter i områden som Mellanöstern och Centralafrika gör att vaccinationsprogram inte kan upprätthållas där och att risken för internationell spridning kvarstår.

Viktigt att se över vaccinationsskyddet vid resa

I den rådande situationen är det viktigt att den som reser till länder där polio förekommer har ett bra vaccinationsskydd. Barn bör vara grundvaccinerade före resan. Vuxna som tidigare har fått en grundvaccination bör fylla på med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen. Totalt fem vaccindoser ger ett gott skydd för hela livet.

Vid längre tids vistelse (mer än fyra veckor) i ett poliodrabbat land rekommenderar WHO, som en tillfällig åtgärd, att alla resenärer – oavsett ålder – ges en extrados av poliovaccin om det har gått mer än tolv månader sedan den senaste dosen.

Ingen risk för poliospridning i Sverige

I Sverige har vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin under många år legat över 97–98 procent, vilket gör att vi har en hög immunitet i hela befolkningen. Det finns därför ingen risk för spridning av polio i Sverige. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt övervakningsprogram i samarbete med de svenska mikrobiologiska laboratorierna där prover från konstaterad enterovirus-orsakad meningoencefalit analyseras för att utesluta poliovirus.

WHOs rekommendationer om polio

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om polio

Kategori: Nyhet