De 101 nya substanserna har rapporterats till EU:s Early Warning System (EWS) genom bland annat uppgifter om beslag och fall av förgiftningar. Sverige bidragit med information kring 84 substanser. Enligt EMCDDA indikerar beslagsstatistiken en fortsatt ökning av marknaden för nya psykoaktiva substanser.

Under 2014 var det två kemiska grupper som dominerade bilden: syntetiska katinoner (31 stycken) och syntetiska cannabinoider (30 stycken) som tillsammans utgör två tredjedelar av rapporterade nya psykoaktiva substanser. Allvarligare förgiftningsfall har medfört att 16 hälsoriskvarningar har meddelats under 2014 varav flera från Sverige.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noggrant och lämnar regelbundet förslag till regleringar av nya psykoaktiva ämnen. Från och med den 16 januari är till exempel 87 cannabinoider och 31 katinoner reglerade som hälsofarlig vara eller narkotika.

Läs EMCDDA:s rapport: http://www.emcdda.europa.eu/news/2015/1/cnd-new-drugs

Kategori: Nyhet