Utbildning i att ta fram bästa tillgängliga kunskap

Publicerat

Med start i höst erbjuder Göteborgs universitet ett masterprogram i evidensbasering. Programmet syftar till att folkhälsoarbete och andra samhälleliga verksamheter ska vägledas av bästa möjliga kunskap och Folkhälsomyndigheten medverkar i referensgruppen för utbildningen.

Utbildningen erbjuds vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs universitet. Programmet kan läsas på halv- eller helfart och leder på fyra terminer till magister- respektive masterexamen i evidensbasering. Efter genomgånget program har man bland annat uppnått färdigheter i att söka och sammanställa bästa tillgängliga kunskap, reflektera över styrkor och svagheter i olika metoder, genomföra förändringar utifrån ny kunskap och hantera kunskap i organisationer.

Förutom Folkhälsomyndigheten deltar bland annat Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU och Socialstyrelsen i referensgruppen för programmet.

Sista anmälningsdag är 15 april 2015 och programstart är den 31 augusti 2015.

Läs mer om Masterprogram i evidensbasering: praktik, teori, kontext

Programansvarig

Morten Sager, Göteborgs universitet
telefon 031-786 47 22, e-post: evidensbasering@gu.se

Kategori: Nyhet

Kontakt

Karin Guldbrandsson
tel: 010-205 29 54

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan