Hälsa 2020 bygger på gemensamma värderingar och principer och innehåller en samling evidensbaserade rekommendationer för hur hälsan kan förbättras för alla och hur ojämlikhet i hälsa kan minska i Europa.

Den svenska översättningen, ”Hälsa 2020: Ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion”, innehåller förord av folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Hälsa 2020: Ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion

Hälsa 2020 innehåller två övergripande, strategiska mål som är kopplade till varandra:

  • Att förbättra hälsan för alla och minska ojämlikhet i hälsa.
  • Att förbättra ledarskap och delaktighet i styrning av hälsa.

Utöver de strategiska målen bygger Hälsa 2020 på fyra prioriterade områden för åtgärder. I fokus står dagens stora hälsoproblem. Hälsa 2020 lyfter fram betydelsen av sektorsövergripande insatser på alla nivåer och att göra hälsa till en prioriterad fråga även utanför hälsosektorn.

Policyramverket antogs av WHO:s europeiska regionkommitté i september 2012 och finns i två versioner. En kortare med sektorsövergripande insatser på alla nivåer för hälsa och välbefinnande - riktad mot beslutsfattare och dem som utvecklar policyer - samt ett mer omfattande dokument som innehåller fler praktiska rekommendationer.

Implementeringen av policyramverket är nu av högsta prioritet för regionen.

Läs mer om Hälsa 2020 på WHO Europas webbplats

Kategori: Nyhet