Information från vetenskapliga källor, expertnätverk samt internet, där handeln i första hand bedrivs, visar att användning av substanserna innebär hälsorisker.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

 • U-47700 och W-18 som är syntetiska opioider.
 • propylfenidat som är strukturlik metylfenidat
 • N,N-dipropyltryptamin (DPT) som är en syntetisk tryptamin
 • AL-LAD och LSZ som är LSD-liknande
 • allyleskalin, metallyleskalin och eskalin som är fenetylaminer relaterade till meskalin
 • 25B-NBOH, 25B-NBF, 25C-NBF och 25I-NBF som är varianter av NBOMe-hallucinogener
 • metizolam som är en bensodiazepinanalog.

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarlig vara:

 • 5F-PY-PINACA, 5F-PY-PICA, EMB-FUBINACA, 5F-EMB-PINACA och MDMB-CHMCZCA som är syntetiska cannabinoider
 • 1p-LSD som är LSD-liknande
 • 5-DBFPV, 3,4-dimetoxi-alfa-PVP, 3,4-dimetoxi-alfa-PHP, 4F-alfa-PEP, alfa-POP, 4-MeO-alfa-PPP, 2-MEC och mexedron (4-MMC-OMe) som är syntetiska katinoner
 • 4-metoxibutyrfentanyl (4-MeO-BF) och furanylfentanyl (Fu-F)som är syntetiska opioder
 • MTTA (meftetramin) är en gamma-aminoketon.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Kategori: Nyhet