Alla kan hjälpa till att skydda antibiotikan

Publicerat

Antibiotika är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar och räddar liv. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och organisationer går nu ut i en gemensam insats för att öka kunskapen om hur vi kan skydda antibiotikan.

Barn som håller en tablett i sina händer. Foto.Den 18 november uppmärksammar 23 svenska myndigheter och organisationer den europeiska antibiotikadagen genom att för första gången gå ut samlat till allmänheten i sociala medier under det gemensamma namnet Skydda antibiotikan.

www.skyddaantibiotikan.se

På en gemensam webbplats, www.skyddaantibiotikan.se, finns råd och information för enkla val i vardagen för att minska smittspridning och få ner onödig antibiotikaanvändning.

– Antibiotikaresistens påverkar oss alla, antibiotika är en så viktig förutsättning för mycket av vår avancerade sjukvård idag. Men vi kan alla hjälpas åt och bara använda antibiotika när det gör nytta. Nu är det höst och förkylningstider. Då kan man tänka på att antibiotika inte hjälper mot förkylningsvirus, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Små val i vardagen kan göra stor skillnad för framtiden

Människors val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden. Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön. Tre angelägna budskap är:

  • Tvätta händerna för att undvika smitta
  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta
  • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket, istället för att använda eller slänga den

Alla måste ta ansvar för att hejda resistensutveckling

En ökad antibiotikaresistens kommer att innebära betydande kostnader för samhället och ett ökat lidande för patienter. För att bevara fungerande antibiotika även i framtiden behöver hela samhället vara med och ta ansvar. I Sverige samarbetar aktörer som verkar inom sjukvården, djurhållningen och den yttre miljön.

– Om antibiotika används klokt ökar vi chansen att hejda utvecklingen av resistenta bakterier. Antibiotikaresistens har att göra med människa, djur och miljö, allt hänger ihop, säger Christina Thörn, veterinär på avdelningen för djurskydd och hälsa, Jordbruksverket.

Kategori: Nyhet

Kontakt

Malin Grape, enhetschef
Folkhälsomyndigheten
Tfn: 010-205 24 56, 070-090 95 44

Kontakt

Christina Thörn, veterinär på avdelningen för djurskydd och hälsa
Jordbruksverket
tel: 070-556 21 82

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan