Barn som håller en tablett i sina händer. Foto.Den 18 november uppmärksammar 23 svenska myndigheter och organisationer den europeiska antibiotikadagen genom att för första gången gå ut samlat till allmänheten i sociala medier under det gemensamma namnet Skydda antibiotikan.

www.skyddaantibiotikan.se

På en gemensam webbplats, www.skyddaantibiotikan.se, finns råd och information för enkla val i vardagen för att minska smittspridning och få ner onödig antibiotikaanvändning.

– Antibiotikaresistens påverkar oss alla, antibiotika är en så viktig förutsättning för mycket av vår avancerade sjukvård idag. Men vi kan alla hjälpas åt och bara använda antibiotika när det gör nytta. Nu är det höst och förkylningstider. Då kan man tänka på att antibiotika inte hjälper mot förkylningsvirus, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Små val i vardagen kan göra stor skillnad för framtiden

Människors val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden. Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön. Tre angelägna budskap är:

  • Tvätta händerna för att undvika smitta
  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta
  • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket, istället för att använda eller slänga den

Alla måste ta ansvar för att hejda resistensutveckling

En ökad antibiotikaresistens kommer att innebära betydande kostnader för samhället och ett ökat lidande för patienter. För att bevara fungerande antibiotika även i framtiden behöver hela samhället vara med och ta ansvar. I Sverige samarbetar aktörer som verkar inom sjukvården, djurhållningen och den yttre miljön.

– Om antibiotika används klokt ökar vi chansen att hejda utvecklingen av resistenta bakterier. Antibiotikaresistens har att göra med människa, djur och miljö, allt hänger ihop, säger Christina Thörn, veterinär på avdelningen för djurskydd och hälsa, Jordbruksverket.

Kategori: Nyhet