Det har nu gått två veckor sedan det senaste fallet insjuknade, och utbrottet kan betecknas som över. Totalt har 42 fall rapporterats: 29 från Västra Götaland, 10 från Skåne och 3 från Halland.

Utbrottsutredningen har skett i nära samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, berörda smittskyddsenheter och miljökontor.

Folkhälsomyndigheten har gjort en fördjupad analys med hjälp av helgenomsekvensering – analys av hela arvsmassan – av shigellabakterier från personer som insjuknat efter besök på olika restauranger i Skåne och Västra Götaland. Analysen visar att bakteriestammarna är identiska vilket innebär att en gemensam smittkälla är mycket sannolik.

Vid intervjuer med de personer som var sjuka framkom kopplingen till olika restauranger i Skåne och Västra Götaland. En enkätundersökning genomfördes bland en grupp som hade besökt en av restaurangerna och en röra som innehöll färsk koriander kunde identifieras som en trolig smittkälla.

Livsmedelsverket har analyserat livsmedel som en del i smittspårningen men utan att shigella kunde påvisas i något prov. Den sändning importerad asiatisk koriander som misstänktes orsaka sjukdom kunde inte analyseras eftersom den redan var borta från marknaden när utbrottet blev känt.

Fakta om Shigella

  • Shigella är en bakterie som orsakar magsjuka och som sprids via livsmedel samt från person till person. Det brukar vanligen ta 2–3 dagar från det att man blir smittad till att man blir sjuk, men det kan också dröja upp till en vecka.
  • Symtom för sjukdomen är diarré, buksmärtor, kräkningar och ofta feber.
  • Det krävs få bakterier för att shigella ska ge upphov till infektion. För att minska risken för smittspridning är god livsmedels- och handhygien avgörande.
  • Misstänker du att du har drabbats av shigella ska du söka vård så att du får lämna prov. Kontakta 1177 Vårdguiden för personlig medicinsk rådgivning.

Läs mer:

Sjukdomsinformation om shigellainfektion

Kategori: Nyhet