Folkhälsomyndigheten har analyserat totalt 35 prover med frågeställningen MERS-coronavirus under perioden 4 oktober–2 november. Analys för influensa A och B har också utförts på dessa prover och nio stycken har varit positiva för influensa A. Subtypning av de positiva influensaproverna har utförts och visat att två olika typer av influensa A har cirkulerat bland dessa patienter.

Det ökade antalet analyser är ett resultat av sjukvårdens provtagning av personer som insjuknat i luftvägsinfektion under eller efter hemkomst efter genomförd hajj, vallfärden till Mecka.

Totalt har Folkhälsomyndigheten hittills under 2015 analyserat 72 prover från patienter som misstänktes vara smittade av MERS-coronavirus. Utifrån den svenska och den sammantagna internationella erfarenheten finns det inga tecken på spridning av mers under hajj, varken under 2015 eller tidigare år.

Sjukdomen mers, som återfinns på arabiska halvön, ger besvär från luftvägarna och kan orsaka allvarlig lunginflammation. Det är framförallt personer som sedan tidigare är kroniskt sjuka (diabetes, lungsjukdom och olika typer av immunbristsjukdomar) som riskerar att bli svårt sjuka om de smittas av viruset. Risken att smittas vid resa till länder på arabiska halvön eller vid kortvarig kontakt med sjuk person bedöms som mycket liten, den högsta risken är vid sjukhusvård i Saudiarabien och Jordanien där vårdrelaterad smitta förekommit.

Läs mer

Sjukdomsinformation om Coronavirus
Analyser och tjänster: PCR Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)

Kategori: Nyhet