Under konferensen diskuteras bland annat vilken roll som politiker, forskare och tjänstemän kan spela för att minska skillnaderna i hälsa som finns mellan grupper med olika socioekonomiska förutsättningar. På programmet står också framgångsfaktorer och utmaningar när det gäller att omsätta kunskap i praktisk handling.

Konferensen är fullsatt med drygt 400 anmälda deltagare. För alla som inte kunde få en plats finns nu möjlighet att ta del av programmet kostnadsfritt via videolänk (nu borttagen)

En rapport som ligger till grund för det som diskuteras under konferensen kommer att släppas. Den beskriver vad som krävs för att omsätta kunskap till praktisk handling, och är baserad på en vetenskaplig genomgång och på intervjuer med företrädare för kommuner i Sverige, Norge och Danmark. Rapporten, och annan uppdaterad information, finns här. (Länk borttagen 2019-04-12)

Konferensen arrangeras av Sundhedsstyrelsen i Danmark, Folkhälsomyndigheten i Sverige och Helsedirektoratet i Norge, i samarbete med de tre ländernas kommun- och landstingsorganisationer KL, SKL och KS.

Kategori: Nyhet