Den 3 november 2015 rapporterades 17 laboratorieverifierade fall av zikavirus i huvudstaden Praia, Kap Verde. Myndigheterna i landet meddelar att uppemot 1 000 personer har sökt vård sedan september med symtom utmärkande för zikavirusinfektion såsom hudutslag, klåda, huvudvärk och låg feber.

Zikaviruset isolerades första gången 1947 från en rhesusapa i Uganda och mindre utbrott har förekommit i Afrika, i Sydostasien och i Oceanien. Zika är ett flavivirus – besläktat med dengue, west nile-feber och japansk encefalit. Viruset sprids av myggor. Apor tros vara reservoaren, det vill säga värden för viruset i naturen.

Fram till 2005 var sjukdom orsakad av zikavirus känd från södra Afrika och Sydostasien. 2007 orsakade zikavirus en epidemi i Mikronesien och spred sig därefter i Oceanien. 2013-14 orsakade viruset det dittills största kända utbrottet av sjukdomen i Franska Polynesien. I maj 2015 rapporterade Brasilien för första gången inhemsk spridning av zikavirus och i dagsläget pågår stora utbrott i flera delstater där. Även Colombia, Jamaica och Chile (Påskön) har rapporterat fall.

Folkhälsomyndigheten diagnostiserade i juli 2015 det första fallet av zikavirusinfektion i Sverige hos en resenär som insjuknade efter vistelse i Brasilien.

Sjukdomssymptomen liknar de för dengue: feber och hudutslag. Dock är sjukdomen mild men kunskapen om komplikationer är ännu inte fullständig. De vanligaste symtomen är feber, konjunktivit (ögoninflammation), ledvärk och utslag. I allmänhet varar symtomen 2–7 dagar. Det finns inget förebyggande vaccin eller specifik behandling mot sjukdomen, men genom att skydda sig från myggbett genom att använda myggmedel på bar hud och täckande klädsel kan man minska risken att virus överförs.

Läs mer

Mer information om zikavirus

Information från WHO om Brasilien och Colombia (engelska)

Fakta för vårdpersonal, ECDC (engelska)

Kategori: Nyhet