Folkhälsomyndigheten deltar på Mötesplats Samhällssäkerhet den 24–25 november på Kistamässan för att presentera myndighetens roll i Sveriges krisberedskap. Vi arrangerar ett seminarium om antibiotikaresistens där vi redogör för hur vi arbetar med frågan, med fokus på människa och miljö. Sveriges beredskap inför det ökande globala problemet med antibiotikaresistens tas också upp.

I utställningsdelen presenterar vi i huvudsak den mikrobiologiska laboratorieverksamheten och vår snabba och säkra diagnostik av exempelvis influensa, anthrax och ebola.

Mötesplats Samhällssäkerhet vänder sig till den som systematiskt arbetar med samhällsskydd. Årets konferensprogram omfattar ett 30-tal seminariepunkter och ger centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag i branschen initierad och ny kunskap om högaktuella ämnen.

Syftet med konferensen och mässutställningen som pågår parallellt, är att utveckla samarbetet mellan aktörer inför, under och efter olyckor och kriser.

Läs mer:

Mötesplats Samhällssäkerhet (länk borttagen 2019-01-28)

Kategori: Nyhet