Influensa blir anmälningspliktig sjukdom

Publicerat

Snart är influensa anmälningspliktig sjukdom men med förenklade regler jämfört med i dag. Förändringarna innebär en minskad arbetsbörda för läkare och laboratorier och ger en ökad kunskap om influensans spridning.

Regeringens har beslutat att införa influensa i smittskyddsförordningens lista över anmälningspliktiga sjukdomar från och med den 1 december 2015. Samtidigt justeras Folkhälsomyndighetens föreskrift. Datumet är valt för att ändringarna ska kunna börja gälla innan influensasäsongen drar igång på allvar.

Anmälningsplikten gäller laboratorierna, som kommer att rapportera alla sina bekräftade fall av influensa. Den specifika anmälningsplikten tar bort för influensa A(H1N1)pdm09 som infördes under pandemin 2009. Influensa A(H1N1)pdm09 orsakade den så kallade svininfluensan men är numera en av flera säsongsinfluensavarianter. Det är därför inte befogat att ha en särskild anmälningsplikt för just den, och laboratorierna kan förenkla sina analyser.

Förändringen innebär också att inga sjukhusvårdade fall av influensa behöver anmälas av behandlande läkare, vilket minskar läkarnas arbetsbörda.

Privatpersoner berörs inte av förändringen.

Både Folkhälsomyndigheten och landets smittskyddsenheter kommer att kunna samköra data från anmälda laboratorieverifierade fall av influensa med andra register. Det betyder att vi kommer att öka vår kunskap om de influensafall som rapporteras, till exempel genom information om dödsfall i närtid till influensainfektion.

Framförallt betyder förändringarna att Sveriges beredskap inför en pandemi stärks. Vi kommer att veta mer om våra återkommande säsongsinfluensor och har system på plats för att lättare bemöta en pandemisk utveckling.

Läs mer:

Förordningsändringen i Svensk författningssamling

Rekommendationer för profylax och behandling av influensa

Veckorapporter för influensa

Kategori: Nyhet

Kontakt

AnnaSara Carnahan
Tfn: 010-205 23 63

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan