Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har avslutat en utförlig vetenskaplig granskning gällande två tillstånd, komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS) och posturalt ortostatiskt takykardiskt syndrom (POTS), hos unga kvinnor som har fått vaccin mot infektion med humant papillomvirus, HPV.

Granskningen gjordes på begäran av läkemedelsmyndigheten i Danmark. Båda tillstånden är ovanliga men förekommer i befolkningen, även bland ungdomar, och oavsett om man har vaccinerats eller inte. EMA ville sammanställa och granska alla tillgängliga säkerhetsdata för att utvärdera om något orsakssamband mellan tillstånden och HPV-vaccinerna kunde ses eller inte.

Beskedet som kom i dag, torsdag, visar att ingen sådan koppling kan hittas oavsett vilken metod som används för att utvärdera sambandet. Det finns därför ingen anledning att ändra det sätt vaccinerna används eller den aktuella produktinformationen, enligt den säkerhetskommitté, PRAC, som har gjort granskningen. Den överlämnas nu till EMA:s vetenskapliga kommitté för slutgiltigt utlåtande.

I Sverige är Läkemedelsverket ansvarig myndighet för läkemedels och vacciners säkerhet. Folkhälsomyndigheten ansvarar för att övervaka och ge rekommendationer om barnvaccinationsprogrammet, där HPV-vaccin ingår.

HPV-vaccin erbjuds till alla flickor 10–12 år i årskurs 5 och 6 som skydd mot cancer i främst livmoderhalsen. Varje år inträffar cirka 450 fall av livmoderhalscancer. På sikt beräknas vaccinet förebygga cirka 100 dödsfall i livmoderhalscancer i Sverige årligen.

I dag har mer än 80 miljoner kvinnor och flickor världen över vaccinerats mot HPV-infektion. I Sverige har cirka en halv miljon vaccinerats med minst en dos HPV-vaccin.

Kort fakta om HPV

  • Humant papillomvirus (HPV) är en grupp virus som ligger bakom de flesta fall av cellförändringar på bland annat livmoderhalsen.
  • Dessa cellförändringar kan vidareutvecklas till cancer.
  • HPV-vaccin skyddar mot HPV-infektion och i förlängningen cancer.

Läs mer

Läs Läkemedelsverkets information om granskningen

Information om HPV-infektion

Kategori: Nyhet