Affisch för informationsinsatsen hividagAffisch för informationsinsatsen hividagFolkhälsomyndigheten publicerar i dag en ny rapport, Att leva med hiv, som har gjorts tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet. Totalt har nästan 1 100 personer som lever med hiv medverkat. Rapporten visar att många inte vågar berätta att de lever med hiv. Endast var fjärde person är i stort sett helt öppen med sin hivinfektion.

En annan ny undersökning (Novus 2015) visar att det finns kunskapsluckor som kan ge upphov till negativa attityder och rädsla hos allmänheten. Bland annat tror nästan fyra av tio personer att hivläkemedel inte minskar smittsamheten. I själva verket är behandlingen av hiv i Sverige idag så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll och risken för att överföra hiv till andra blir mycket låg.

Informationssatsning börjar den 2 november

Under hösten genomför Folkhälsomyndigheten en informationssatsning om hiv. Syftet är att uppdatera och öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige idag och på så sätt bidra till att minska stigmatisering och diskriminering.

– Kunskapen om hiv behöver bli bättre. Att många väljer att inte vara öppna med sin hivinfektion av rädsla för omgivningens fördomar är mycket olyckligt, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Om hiv

  • Cirka 7 000 personer lever med hiv i Sverige
  • Drygt 95 procent har en välinställd behandling
  • En välinställd behandling sänker virusnivåerna så kraftigt att de blir praktiskt taget noll
  • En person som lever med hiv och har en välinställd behandling har idag samma förväntade livslängd som en person utan hiv

Läs mer

www.hividag.se

Att leva med hiv i Sverige – en studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv

Läs Novus-rapporten Attityder till och kunskap om hiv – nollmätning hösten (PDF-dokument, 668 kB)

Fakta om rapporten Att leva med hiv 2015 och Novus 2015 (PDF-dokument, 124 kB)

Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag: Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Kategori: Pressmeddelande