Mikrobiologisk laboratorieverksamhet har utvecklats snabbt under senare år. De vanligaste diagnostiska analyserna av patientprover måste kunna utföras vid i princip samtliga 23 mikrobiologiska laboratorier i landet, för att servicen till närliggande sjukhus och mottagningar ska upprätthållas. Men de mer ovanliga analyserna som sällan efterfrågas, och som ofta kräver ovanliga tekniker eller personal med speciell kompetens, är svårare att upprätthålla överallt.

Flera andra länder har beslutat att hantera problemen genom att inrätta laboratorienätverk med så kallade referenslaboratorier. Ett nationellt referenslaboratorium tar emot patientprover med mer ovanliga frågeställningar från hela landet. På så vis kan kompetens för kvalitetssäkrade analyser tillhandahållas mer rationellt.

Folkhälsomyndigheten och samtliga 21 landsting och regioner har efter stöd från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, nu ingått en överenskommelse om fördelning av ansvar för att kunna skapa ett laboratorienätverk för smittskydd och klinisk mikrobiologi på nationell nivå i Sverige. Det kommande förslaget om hur ansvaret för olika analyser ska fördelas, och ersättningen regleras, väntas vara klart efter sommaren 2016.

Läs mer

Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige

Kategori: Nyhet