Personerna har insjuknat under de senaste veckorna, från mitten av oktober, i Västra Götaland och Skåne. Totalt har 35 fall rapporterats.

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket utreder nu, tillsammans med de berörda smittskyddsenheterna och miljökontoren, om det finns någon eventuell koppling mellan fallen. Utredningarna är både mikrobiologiska och epidemiologiska. Prover analyseras från insjuknade patienter och olika livsmedel, och uppgifter om vad de insjuknade har ätit samlas in och analyseras.

Shigella är en bakterie som orsakar magsjuka och som sprids via livsmedel samt från person till person. För att minska risken för smittspridning är god livsmedels- och handhygien avgörande. Det brukar vanligen ta 2–3 dagar från det att man blir smittad till att man blir sjuk, men det kan också dröja upp till en vecka.

Symtom för sjukdomen är diarré, buksmärtor och kräkningar och ofta feber.

Läs mer

Sjukdomsinformation om shigella

För personlig medicinsk rådgivning kontakta 1177 Vårdguiden

Kategori: Nyhet