Nu börjar säsongen för vinterkräksjuka

Publicerat

Nu söker många människor information om vinterkräksjuka, vilket är en tydlig signal om att säsongen är igång. De närmaste veckorna kan man därför förvänta sig en ökning av antalet smittade, både i samhället och i vården. God handhygien skyddar.

Folkhälsomyndigheten uppmärksammar nu att antalet sökningar på ordet vinterkräksjuka på 1177 Vårdguidens webbplats har passerat den statistiska gräns som visar att spridning av vinterkräksjuka har tagit fart i samhället. Övervakningen bygger på en statistisk modell där vi tittar på hur sökmönstret sett ut tidigare säsonger.

För att minska konsekvenserna för sjukvården har Folkhälsomyndigheten informerat landets vårdhygieniska enheter som ett stöd för deras planering av förebyggande aktiviteter.

Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus. Viruset är mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra stora mängder virus i avföringen eller genom kräkningar. Inkubationstiden är 12–48 timmar och symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Man kan också vara bärare av viruset utan att ha symtom.

Personer som är magsjuka eller misstänker att de kan bära på smitta, exempelvis efter att ha tagit hand om en sjuk person, bör inte hantera livsmedel som andra ska äta.

Viruset kan spridas på olika sätt:

  • via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer
  • via dricksvatten, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten
  • via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk.

Folkhälsomyndigheten vill påminna om betydelsen av god handhygien, både i hemmet och på arbetsplatsen, för att inte sprida smittan vidare. Det är också viktigt att ha flytande tvål på ställen där många är samlade, till exempel på skolor, förskolor och andra offentliga miljöer. Använd pappershanddukar, inte handdukar av tyg, på arbetsplatser, skola och förskola.

Folkhälsomyndighetens övervakning av vinterkräksjuka består dels av rapportering av virusfynd från mikrobiologiska laboratorier i landet, dels av analys av internetsökningar på 1177.se. Inrapporterad data sammanställs och presenteras veckovis på myndighetens hemsida.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens veckorapporter om vinterkräksjukan

Information om vinterkräksjuka från 1177 Vårdguiden

Kategori: Nyhet

Kontakt

Elsie Ydring
Tfn: 010-205 23 24

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan