Det är inte lätt att sitta i kassan i dagligvaruhandeln. Förutom att hantera varuberg och långa köer, paketutlämning och apoteksvaror är man också straffansvarig om man säljer tobak eller folköl till ungdomar under 18 år. För att öka kunskaperna hos dem som säljer folköl och tobak har Folkhälsomyndigheten tagit fram några enkla webbtester. Syftet är att handlare och personal ska kunna prova hur mycket de kan om alkohol- och tobakslagens bestämmelser kring försäljning av folköl och tobaksvaror. Och se hur svårt det är att bedöma ålder baserat bara på utseende.

De flesta handlare som säljer folköl, tobak och läkemedel är bra på att informera och skylta om åldersgränsen 18 år, men rutinerna för ålderskontrollen kan bli bättre. Det är viktigt eftersom försäljning av folköl, tobak eller läkemedel till någon under 18 är olaglig och den som säljer varorna kan dömas till böter eller fängelse. Sedan lite mer än ett år tillbaka har kommunerna kunnat göra kontrollköp för att testa hur väl butikerna följer rutinerna för ålderskontroll. Webbtesterna är ett komplement till ett stort paket av material som Folkhälsomyndigheten tagit fram till stöd för kommunernas praktiska genomförande av kontrollköp.

Testa själv här

Läs mer om kontrollköp här

Kategori: Nyhet