Utblick folkhälsa är en serie faktablad som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår att sammanställa och sprida kunskap. Med Utblick folkhälsa vill vi testa ett sätt att snabbare sprida redan befintlig kunskap genom sammanfattningar av systematiska litteraturöversikter, med referenser till originallitteraturen.

Målgrupp för Utblick folkhälsa är exempelvis folkhälsoplanerare, ANDT-samordnare, smittskyddsansvariga, beslutsfattare och andra som fattar beslut om eller arbetar med folkhälsofrågor inom kommuner, landsting eller andra organisationer.

Under hösten och vintern 2015 testas Utblick folkhälsa med ytterligare tre till fyra blad inom så vitt skilda områden som implementering, vårdrelaterade infektioner, motiverande samtal och utveckling av psykiska problem bland unga.

Läs mer

Läs mer om Utblick folkhälsa och hitta de två första bladen här

Kategori: Nyhet