Utblick folkhälsa – en serie nya faktablad

Publicerat

Nu ger Folkhälsomyndigheten ut Utblick folkhälsa, korta sammanfattningar av forskningsrapporter inom folkhälsoområdet i form av faktablad på en A4. Först ut är blad om vårdrelaterade infektioner och implementering.

Utblick folkhälsa är en serie faktablad som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår att sammanställa och sprida kunskap. Med Utblick folkhälsa vill vi testa ett sätt att snabbare sprida redan befintlig kunskap genom sammanfattningar av systematiska litteraturöversikter, med referenser till originallitteraturen.

Målgrupp för Utblick folkhälsa är exempelvis folkhälsoplanerare, ANDT-samordnare, smittskyddsansvariga, beslutsfattare och andra som fattar beslut om eller arbetar med folkhälsofrågor inom kommuner, landsting eller andra organisationer.

Under hösten och vintern 2015 testas Utblick folkhälsa med ytterligare tre till fyra blad inom så vitt skilda områden som implementering, vårdrelaterade infektioner, motiverande samtal och utveckling av psykiska problem bland unga.

Läs mer

Läs mer om Utblick folkhälsa och hitta de två första bladen här

Kategori: Nyhet

Kontakt

Karin Guldbrandsson
Tfn: 010-205 29 54

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan