Rekommendationerna vänder sig till hälso- och sjukvården och till landstingens förvaltning. De kan användas som ett stöd vid planering av vaccinationer, särskilt vid de första vårdkontakterna för de asylsökande.

För närvarande anländer ett stort antal människor till Sverige för att söka skydd eller asyl, främst från Afghanistan, Syrien och Irak. Inte sedan andra världskriget har så många människor i världen befunnit sig på flykt undan krig och konflikt.

Barn som är asylsökande eller som vistas i Sverige utan tillstånd, så kallade papperslösa, har enligt lag samma rätt till hälso- och sjukvård som barn som är folkbokförda i Sverige. Detta inkluderar vaccination i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet upp till 18 års ålder.

Vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta bör prioriteras för människor som söker asyl i Sverige, oavsett ålder, enligt Folkhälsomyndighetens rapport. För barn under 18 bör dessutom vaccination mot hepatit B erbjudas, och för barn under sex år dessutom vaccination mot Haemophilus influenzae typ b (Hib) och pneumokocker.

I första hand bör barn under sex år prioriteras för hälsoundersökning och vaccination, enligt rekommendationerna. Barnen saknar ofta skydd eftersom hälso- och sjukvården inte har fungerat optimalt de senaste åren i vare sig Irak, Syrien eller Afghanistan.

Genom tidiga vaccinationsinsatser kan man:

  • ge ett tidigt individuellt skydd mot sjukdomar
  • begränsa eller förhindra smittspridning och utbrott av de sjukdomar som vaccin skyddar mot.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för spridning av infektionssjukdomar i befolkningen är låg under nuvarande situation. Däremot är flyktingarna själva mer utsatta för risk, och det är därför viktigt att erbjuda hälsoundersökning, inklusive översyn av vaccinationsskyddet, tidigt.

Läs mer

Vår samlingssida om flyktingsituationen [Länk borttagen 2020-09-21]

Vaccinationer till människor på flykt

Kategori: Nyhet