Sjukdomen bröt ut i Guinea i början av 2014 och spred sig till grannländerna Sierra Leone och Liberia. Sjukvården blev snabbt hårt belastad och klarade inte av situationen, men med hjälp av flera internationella aktörers aktiva bistånd lyckades man till slut få utbrottet under kontroll.

Nyligen, den 7 november, hade två inkubationstider (42 dagar) förflutit sedan det senast rapporterade fallet av Ebola i Sierra Leone. WHO förklarade därför landet fritt från Ebola. Nu följer en period på 90 dagar med höjd vaksamhet.

WHO har sedan tidigare förklarat Liberia fritt från Ebola. Under veckan fram till 4 november rapporterades endast ett fall från Guinea.

Utbrottet är det överlägset mest omfattade utbrottet av ebolafeber, sett till antal fall, sedan viruset identifierades i mitten av sjuttiotalet. WHO har rapporterat totalt cirka 29 000 sjukdomsfall varav cirka 11 000 dödsfall. Utbrottet orsakas av en typ av ebolafeberviruset, Ebola Zaire, som även tidigare orsakat utbrott med hög dödlighet i bland annat Demokratiska Republiken Kongo (före detta Zaire).

Som en konsekvens av utbrottet i Västafrika har ett antal personer insjuknat i ebolafeber i resten av världen. I Sverige har ett tjugotal fall utretts men ingen har visat sig vara smittad. Skulle misstanken om ebola uppstå i Sverige har vi kapaciteten att snabbt diagnostisera, isolera och vårda patienten så att det inte sker någon spridning i det svenska samhället.

Mellan människor sprids ebolafebervirus via kontakt med blod och andra kroppsvätskor från infekterade personer samt föremål som nyligen varit i kontakt med infekterade kroppsvätskor. Smittan sker i första hand vid vård och omhändertagande av sjuka personer. Det är framförallt den sjukes familjemedlemmar och oskyddad sjukhuspersonal som löper störst risk att smittas. Smittrisken för resenärer är mycket begränsad.

Kategori: Nyhet