• Spel och hälsa bland personer med tidigare spelproblem

    Publicerat

    De flesta med spelproblem lyckas få kontroll på sitt spelande, visar resultaten från en långtidsuppföljning som Folkhälsomyndigheten har gjort. Men de som spelar för stora summor hör till dem som löper…

  • Ny studie om hälsa och spel om pengar

    Publicerat

    En ny befolkningsstudie om spel om pengar är i full gång, där totalt 21 000 personer i Sverige tillfrågas om sina spelvanor. I studien undersöks bland annat hur människor påverkas av att ha problem med…