Den tredje november är alla landsting igång med sina influensavaccinationer. Många landsting har valt att erbjuda vaccinationen till ett lägre pris till personer i riskgrupp, och i vissa landsting är det helt gratis för dem. Mer information kan man få från sin vårdcentral eller 1177 Vårdguiden.

Riskgrupper rekommenderas vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer i vissa riskgrupper vaccinerar sig, eftersom de löper en högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom:

 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
 • personer, oavsett ålder, med följande kroniska sjukdomar:
  - kronisk hjärt-kärlsjukdom eller lungsjukdom
  - instabil diabetes mellitus
  - kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - astma (för barn och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  - extrem fetma (störst risk vid BMI över 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, och
  - flerfunktionshinder hos barn.

Alla som vårdar eller bor med någon med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas också vaccination. Rekommendationerna för profylax och behandling av influensa är uppdaterade inför säsongen, med samma riskgrupper som föregående säsong.

Tillgängliga vaccin

De flesta som vaccineras får ett vaccin som innehåller tre varianter av influensavirus (till exempel Vaxigrip eller Fluarix) eller för barn fyra stammar (Fluenza tetra).

Det är för tidigt att säga exakt vilken typ av influensa som kommer att dominera i Sverige denna säsong. Dock ser det ut som att de varianter av influensavirus som har spridit sig på södra halvklotet liknar de som ingår i vaccinet.

Vaccinet skyddar mot svår sjukdom och död

Vaccineffekten för säsongsinfluensa är inte hundraprocentig, men vaccinet gör ofta att sjukdomen blir lindrigare hos dem som ändå drabbas. Vaccinet skyddar mot svår sjukdom och död.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för profylax och behandling av influensa

Information om influensavaccin och vilka stammar som ingår

Skyddseffekten av vaccin mot säsongsinfluensa

För medicinsk rådgivning, kontakta 1177 Vårdguiden

Kategori: Nyhet