Tänk om logoypEn ny undersökning från Folkhälsomyndigheten visar att åtta av tio föräldrar upplever att deras tonåringar alltid eller nästan alltid anförtror dem sina bekymmer.

– Det ser vi som positivt av flera anledningar, bland annat för att vi vet att en god relation under hela uppväxten har betydelse i alkoholsammanhang, säger Anna Jansson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Forskning visar att ungdomar som kan prata fritt med sina föräldrar börjar dricka alkohol senare i livet, och också konsumerar mindre alkohol totalt sett.

I Sverige är ungdomars alkoholkonsumtion nere på historiskt låga nivåer. Kommande höstlov med halloween är ett tillfälle då en del ungdomar ändå kommer att pröva alkohol eller dricka sig berusade för första gången.

Ungdomars alkoholkonsumtion påverkas av en rad faktorer som föräldrar har möjlighet att påverka. Ett föräldraskap som bygger på värme och tillgivenhet, tillsammans med engagemang och tydliga gränser är viktiga skyddsfaktorer mot alkoholkonsumtion bland minderåriga. Att tillbringa tid tillsammans, känna till tonåringens kompisar och veta vad tonåringen gör på kvällar, helger och lov är också faktorer som visat sig senarelägga ungdomars alkoholdebut.

Vart fjärde år undersöker Folkhälsomyndigheten skolbarns hälsovanor. I den senaste undersökningen svarade 74 procent av 15-åringarna att de har lätt att prata med sina föräldrar om saker som bekymrar dem. Andelen som har lätt att prata med sina föräldrar minskar dock med stigande ålder, bland både pojkar och flickor.

I Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysnings skolundersökning 2014 uppger 63 procent av 15-åringarna att deras föräldrar alltid vet vad de gör på fredags- och lördagskvällar. 29 procent säger att föräldrarna för det mesta vet det.

Föräldratips som hjälper tonåringar att avstå från alkohol

  • Visa tonåringen värme och tillgivenhet
  • Måna om ett öppet samtalsklimat hemma
  • Tillbringa tid tillsammans
  • Visa intresse för tonåringens vänner och vad de gör inför halloween
  • Sätt gränser kring alkohol.

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen.

Om undersökningen

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har undersökningsföretaget Norstat låtit 2 100 föräldrar med barn födda 1999 besvara följande frågor via telefon:

”Upplever du att din tonåring pratar om sina problem med dig?”
SvarAndel (%) i riket
Alltid  46
Nästan alltid  37
Ibland  14
Nästan aldrig  3
Aldrig  1
”Berättar din tonåring för dig vad hen gör de kvällar hen inte är hemma?”
SvarAndel (%) i riket
Alltid 71
Nästan alltid 23
Ibland 5
Nästan aldrig 1
Aldrig 1
Kategori: Pressmeddelande