Inom ramen för EU:s hälsoprogram (2014–2020) har ekonomiska medel avsatts till de medlemsstater inom EU som är under särskilt tryck av migration. Syftet med utlysningen av projektmedel är att stödja medlemsstater som är under särskilt migrationstryck i deras åtgärder för att möta de hälsorelaterade utmaningarna.

Informationsmöte om utlysningen 30 oktober

Ett informationsmöte om utlysningen äger rum i Bryssel 30 oktober. Mötet kommer att kunna följas via webblänk.

Deadline för ansökan är 12 november 2015.

Läs mer

EU-kommissionens beslut om utlysningen inom ramen för EU:s hälsoprogram

Kriterierna för urval och beviljande av ekonomiskt bidrag för insatser

Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram, läs mer om programmet här på vår webbplats

Kategori: Nyhet