EU-stöd till projekt kring migration och hälsa

Publicerat

Fem miljoner euro har avsatts från EU:s hälsoprogram till de medlemsstater, däribland Sverige, som är under särskilt tryck av migration. Pengarna ska användas till att möta de hälsoutmaningar som är kopplade till migration.

Inom ramen för EU:s hälsoprogram (2014–2020) har ekonomiska medel avsatts till de medlemsstater inom EU som är under särskilt tryck av migration. Syftet med utlysningen av projektmedel är att stödja medlemsstater som är under särskilt migrationstryck i deras åtgärder för att möta de hälsorelaterade utmaningarna.

Informationsmöte om utlysningen 30 oktober

Ett informationsmöte om utlysningen äger rum i Bryssel 30 oktober. Mötet kommer att kunna följas via webblänk.

Deadline för ansökan är 12 november 2015.

Läs mer

Mer information om mötet 30 oktober om utlysningen ”Support Member States under particular migratory pressure in their response to health related challenges”

EU-kommissionens beslut om utlysningen inom ramen för EU:s hälsoprogram

Kriterierna för urval och beviljande av ekonomiskt bidrag för insatser

Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram, läs mer om programmet här på vår webbplats

Kategori: Nyhet

Kontakt

Cristina Mattsson Lundberg
Tfn: 010-205 28 13

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan