Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att nationellt samordna arbetet kring suicidprevention, det vill säga åtgärder för att minska risken att människor tar sitt liv.

Som en del i det arbetet pågår nu en kartläggning av de insatser som sker på lokal och regional nivå. En enkät har skickats ut till samtliga kommuner och till stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den innehåller 16 frågor om hur kommunerna arbetar med suicidprevention.

Intresset för att besvara enkäten är stort och över 90 kommuner har redan svarat, vilket är glädjande. Folkhälsomyndigheten vill tacka för kommunernas viktiga medverkan och ser fram emot ännu fler svar.

Kartläggningen kommer att presenteras under det första kvartalet 2016.

Läs mer

Tidigare nyhet om regeringsuppdraget
Vårt arbete med suicidprevention (länk borttagen 2020-01-03)

Kategori: Nyhet