För närvarande anländer många människor till Sverige för att söka tillfälligt skydd eller asyl, främst från Syrien, Afghanistan och Irak. Folkhälsomyndigheten har utrett om detta innebär ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar i Sverige.

Den övergripande slutsatsen är att riskerna är låga. Riskbedömningen är bland annat baserad på tidigare utredningar från WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, data från Migrationsverket och vetskap om sjukdomsförekomst i de asylsökande människornas hemländer.

– All erfarenhet visar också att de som är mest utsatta för risk för olika smittsamma sjukdomar är de människor som är på flykt. Inte befolkningen i det mottagande landet, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Det är dock viktigt att hälso- och sjukvården erbjuder asylsökande människor hälsoundersökningar, så att de som behöver får tillgång till exempelvis vaccinationsskydd, rådgivning eller medicinsk behandling.

– Den speciella situationen på anläggningsboenden gör att det är viktigt att vaccinationer och andra preventiva åtgärder genomförs så snart som möjligt och att man är uppmärksam på symtom som kan tyda på smittspridning av infektionssjukdomar, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av situationen noggrant både i Sverige och via internationella kontakter. Myndigheten har även tagit fram en vägledning till hälso- och sjukvården angående olika förebyggande åtgärder under flyktingmottagandet.

Läs mer

Människor på flykt – en riskbedömning av smittspridning (PDF, 279 kB)

Människor på flykt – vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården (PDF, 478 kB)

Kategori: Nyhet